SMREK L. s.r.o.

súkromné stránky

Prekladač - Translate

Návštevnosť
DnesDnes88
VčeraVčera227
CelkomCelkom215656

História

Citácia z Wikipédie :

Podvojné účtovníctvo (iné názvy: dvojité účtovníctvo, dopika, účtovníctvo, sústava podvojného/dvojitého účtovníctva, zastarano: zložité účtovníctvo) je druh účtovníctva.

Pre tento druh účtovníctva sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Účty, na ktorých sa účtuju rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.

Na Slovensku podvojným účtovníctvom účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri.

Dejiny

Podvojné účtovníctvo sa objavuje koncom 14. storočia v mestách severného Talianska, pravdepodobne najprv v Janove, potom sa rozvíja najmä v Benátkach (odtiaľ dokonca názov vedenia kníh 'benátskym spôsobom'). Z Talianska sa rozširuje do všetkých veľkých obchodných stredísk západnej Európy, v prvom rade do Holandska.

Prvý sústavný výklad podvojného účtovníctva podal Luca Paccioli v knihe vydanej v Benátkach r. 1494 pod názvom Summa di arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.

Čo Vám ponúkame :

  • vedenie podvojného účtovníctva
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • vedenie mzdovej evidencie
  • priznanie k dani z pridanej hodnoty
  • priznanie k dani z príjmov PO alebo FO
  • vedenie účtovníctva pre spoločenstvá vlastníkov bytov
  • účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie
  • daňová optimalizácia a kompletné zastrešenie ekonomických procesov vo firme