SMREK L. s.r.o.

súkromné stránky

Prekladač - Translate

Návštevnosť
DnesDnes199
VčeraVčera260
CelkomCelkom168612

Mammillaria duwei

Mam duwei2

 

Pestovanie ľahké

Taxón
Mammillaria duwei Rogozińska et Braun, Kakt. und and. Sukko., 36: 158-164, 1985
Meno bolo zvolené na počesť F.Duweho, pestovateľa a zberateľa kaktusov, ktorý rastlinu objavil.
 
Výskyt
Typová lokalita je udaná severovýchodne od mesta San Luis de la Paz v štáte Guanajuato v Mexiku pri ceste č.57. Nadmorská výška je zhruba 1000 m n. M. a rastliny sa vyskytujú v malých kolóniách na vápencových východoch skál, v plytkých nánosoch černozeme medzi trsami tráv, často zarastené vo vankúšoch machov a lišajníkov. Spoločne rastú niektoré ďalšie druhy rodu Mammillaria napr. M. gigantea a M. muehlenpfordtii. V posledných rokoch bola nájdená aj na ďalších lokalitách (napr. Pri El Vergel, Querétaro.).
 
Popis
Stonka jednotlivá, neskôr aj viac hlavová, guľovitého tvaru, asi 20-50 mm veľká; korene repovité; axily holé, zriedkavo a vo vyššom veku s niekoľkými bielymi štetinami; Areoly kruhovitého tvaru s bielou krátkou vatou; bradavky valcovitého tvaru asi až 9 mm dlhé. Okrajových tŕňov 28-36, čisto bielych ochlpených asi až 5 mm. Stredové tŕne v počte 0-4 (na nedospelých rastlinách úplne chýbajú) väčšinou háčkovitého tvaru, niekedy ale i priame alebo len mierne zahnuté, žltobiele alebo až žlté, ochlpené, asi 9-12 mm dlhé.
Kvet : nálevkovitého tvaru asi až 15 mm dlhý a široký, okvetné lístky špicaté, celokrajné bieložlté až žlté, vonkajšie často s tmavším stredným prúžkom.
Plod : červený, valcovitého až vretenovitého tvaru, dlhý 14-20 mm.
Semená 0,7 mm veľké, guľovitého tvaru s čiernou jamkovanou cestou.
 
Variety
Rastliny z typovej lokality vykazujú len nepatrnú premenlivosť, väčšinou len v otŕnení, ktoré môže byť husté a silne ochlpené, tiež však pomerne riedke a len málo ochlpené. Kvety, plody a semená sú však bez premenlivých znakov.
 
Pestovanie
Jedná sa o dobre rastúci druh, ktorý možno odporučiť nielen do zbierok špecialistov, ale aj do zbierok začiatočníkov a pestovateľov obmedzených podmienkami (predokenné, okenné skleníčky pod.). Postačí bežný substrát a ošetrenie, tj. nepravidelná zálievka a suché prezimovanie. Obdobím kvitnutia je koniec vegetačnej sezóny (tj. Jeseň) alebo jej začiatok (tj. skorá jar). V niektorých rokoch však rastliny kvitnú aj v období najväčšieho rastu, tj. počas letných mesiacov. Druh dospieva do kvetnej zrelosti veľmi skoro, väčšinou vo veľkosti okolo 1 cm.
Semená ochotne klíčia a uchovávajú si životnosť po niekoľko rokov.
 
Poznámky
M. Duwei je pravdepodobne zhodným taxónom s celým radom ďalších skôr popísaných druhov. Tie však neboli popísané úplne platne, alebo je ich identifikácia nemožná. Menujeme najmä M. nana Backeb., Ktorá bola popísaná neplatne. Neskoršia validácia Mottramem (1980) nebola úplná a nemožno preto toto meno (M. nana) prijať. Možností je viac a tiež mená M. haehneliana a M. monancistracantha môžu byť našej rastline prisúdené. Ďalej aj M. exchanzieri býva považovaná za zhodný taxón. Celú záležitosť zostáva osvetliť a vyriešiť a ak k tomu nedôjde, je asi vhodnejšie považovať M. Duwei za samostatný druh, ktorý rastie na izolovanom nálezisku a ktorý má aj svoje morfologické charakteristiky (napr. silne plumózne otŕnenie, mierne háčkovité až takmer priamej stredové tŕne) .
M. Duwei je krásnym a vďačným druhom, ktorý väčšinou už prvým rokom po výseve dorastá kvetuschopnej veľkosti (postačí asi 1 cm). V tej dobe nemá stredové tŕne a husto usporiadané tŕne zahaľujú stonku bezo zvyšku a rastlina je podobná napr. M. plumosa. Kvety sú v tom čase väčšie ako rozmery stonky. Neskôr sa mení nielen pomer, ale aj stredové tŕne bývajú pravidlom (asi 10% jedincov však tŕne nevytvára).
 
Literatúra
Hunt D.R., A new review of Mammillaria names, Bradley, 4: 39-64, 1986
Hunt D.R., A new review of Mammillaria names, Bradley, 5: 17-48, 1987
Múčka J., Nové Mamilárie, Kaktusy, 22: 61-65, 1986
Říha J., Nová Mamilárie zo štátu Guanajuato, Mexiko, Kaktusy, 20: 123-126, 1984