SMREK L. s.r.o.

súkromné stránky

Prekladač - Translate

Návštevnosť
DnesDnes92
VčeraVčera220
CelkomCelkom170192

Podvojné účtovníctvo

V rámci podvojného účtovníctva vykonávame nasledujúce činnosti :

 • Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Evidencia DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie podkladov k dani z príjmu právnických osôb
 • Vypracovanie pokladov pre daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností
 • Mesačný reporting v požadovanej podobe
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Základné účtovné poradenstvo